[EHW] เอนทรี่ส่ง Character Cards

posted on 29 Mar 2013 18:09 by eh-ehw in Event
 
 

 
 
 
หลังจากอัพเอนทรี่แล้ว กรุณากรอกรูปแบบดังต่อไปนี้ลงในเอนทรี่
 
 
 
โดยใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้ ลงในช่องคอมเมนต์
 
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ_______________
ชื่อสะกดภาษาไทย ________________
ชั้นปี _________ บ้าน ______________
ลิงค์เอนทรี่ ______________________
 
 
ตัวอย่างการกรอกที่ถูกต้อง
 
 
 
 
 
หลังจากส่งแล้วสต๊าฟจะทำการนำไฟล์ภาพการ์ดที่ถูกต้องไปจัดเรียงใน program flash
ออกมาในลักษณะหนังสือ e-magazine ค่ะ สามารถคลิกดูภาพได้ที่ไอคอนด้านล่าง
เปิดดูได้จากคอมพิวเตอร์หรือ tablet ที่รองรับ flash player เท่านั้นค่ะ 
 
 
 
 
การอัพเดทอาจจะล่าช้า แต่จะพยายามไม่เกิน 1 อาทิตย์หลังจากที่ท่านอัพเอนทรี่ส่งนะคะ ^ ^
 
 
 
EHWcard
ชื่ออังกฤษ : Ignyl Mcfazius [อิกนีล แม็คฟาเซียส]
เดิร์มสแตง ปี 6 
ลิ้งค์เอนทรี่ : http://yworld.exteen.com/20130601/ehw-character-card  
ผิดตรงไหนขอโทษนะค๊าา
ชื่อภาษาอังกฤษ: Tyler Schneider [ ไทเลอร์ ชไนเดอร์ ]
บ้าน/ชั้นปี : เรเวนคลอ ปี7
เพศ: ชาย
ลิงค์เอนทรี่: http://somz.exteen.com/20130601/ehw-character-card 
ขอบคุณค่ะ 

#166 By OranGe on 2013-06-01 19:06

ชื่อ : Duzt  Drecho [ดัทซ์  เดรโช]
ชั้นปี/บ้าน : 1 / เรเวนคลอ
ชื่อ : Mrush  Abman  [มรัช  แอปแม่น]
ชั้นปี/บ้าน : 3 / ฮัฟเฟิลพัฟ
ชื่อ : Charl Abman [ชาลล์  แอปแม่น]
ชั้นปี/บ้าน : 6 / สลิธีรีน
ลิงค์เอนทรี่  http://kancanit.exteen.com/20130531/ehw (สามคน)

#165 By TUSTLE on 2013-06-01 00:04

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ: Night Sofelonell
ชื่อสะกดภาษาไทย: ไนท์ โซเฟโลเนล
ชั้นปี: 5   บ้าน: กริฟฟินดอร์
ลิงค์เอนทรี่: http://majinee-magic.exteen.com/20130531/ehw-character-cards

#164 By majinee_magic on 2013-06-01 00:01

ชื่อภาษาอังกฤษ: Xion Michaleos [ ไซออน มิคาเลออส]
ชั้นปีที่ 6 บ้านสลิธีริน
เพศ ชาย 
http://-prair-.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#163 By EPRAIR:D on 2013-05-31 23:58

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Prof. Benjamin Swan

ชื่อสะกดภาษาไทย : ศจ. เบนจามิน สวอน

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Magaret Connery

ชื่อสะกดภาษาไทย : มากาเร็ต คอนเนอรี่

ชั้นปี : 4

บ้าน : กริฟฟินดอร์
http://dookdooy.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#162 By ดุกดุ๋ย on 2013-05-31 23:58

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Shucreamu Snowcreme
ชื่อสะกดภาษาไทย : ชูครีมมุ สโนว์ครีเมะ
กริฟฟินดอร์ ปี 7 

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Ponderinn Snowcreme 
ชื่อสะกดภาษาไทย : พอนเดริน สโนว์ครีเมะ
ฮัฟเฟิลพัฟ ปี 6
ลิงก์เอนทรี่(ทั้งสองตัวละคร)
http://kyoblackharu.exteen.com/20130531/ehw

#161 By KyoBlack_Haru on 2013-05-31 23:58

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Robin Brown
ชื่อสะกดภาษาไทย : โรบิน บราวน์
ชั้นปี : 5
บ้าน : ฮัฟเฟิลพัฟ
ลิงค์เอนทรี่ :
http://kim57n.exteen.com/20130531/ehw-character-photo-album

#160 By k n o c t u a on 2013-05-31 23:48

ชื่อภาษาอังกฤษ: Ethan Xandriana [อีธาน ซานเดรียน่า] 
ฮัฟเฟิลพัฟ ปี 2 เพศชาย
-------------------------------------------------------
ชื่อภาษาอังกฤษ: Phiros Phyxe [ฟีรอส ฟิกซ์]
เรเวนคลอ ปี 6 เพศชาย
ลิงก์เอ็นทรี่: http://kan-tree.exteen.com/20130531/ehw-character-cards

#159 By Kalf-kun on 2013-05-31 23:46

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Haniel Welsh
ชื่อสะกดภาษาไทย : ฮานิเอล เวลช์
ชั้นปี 7
บ้าน สลิธีริน
ลิงค์เอนทรี่ http://hanasuki.exteen.com/20130531/ehw

#158 By Lord Hanan on 2013-05-31 23:43

ชื่อภาษาอังกฤษ : Linda de saint denis [ลินดา เดอ แซงเดอนี]
บ้าน/ชั้นปี : สลิธีริน ปี2
เพศ : หญิง
ลิ้งค์เอนทรี่ : http://mayday-dream.exteen.com/20130531/ehw-card

#157 By MayDay on 2013-05-31 23:42

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Kainon Wellinus
ชื่อสะกดภาษาไทย : ไคน่อน เวลลินัส
สลิธีริน ปี5
เพศ ชาย
 http://mintnatt.exteen.com/20130531/ehw-4

#156 By Mable on 2013-05-31 23:41

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ William Donkerlanien
ชื่อสะกดภาษาไทย วิลเลียม ดองเคอเลเนียน

ชั้นปี 7
บ้าน สลิธิริน
ลิ้งค์ : http://tik-tak-toll.exteen.com/20130531/ehw-character-cards 
ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆครับ big smile

#155 By *แปะโป้ง* on 2013-05-31 23:34

ชื่อภาษาอังกฤษ : Meteore cruise [เมเทโอเล ครูเซ่]
โรงเรียน / ชั้นปี : โบซ์บาตง ชั้นปีที่ 7
เพศ : ชาย

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ: Veneszar G. Brower [เวเนสซาร์ จี. บราวเออร์]
บ้าน / ชั้นปี: เรเวนคลอ ปี 7
เพศ : หญิง

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ: Iris A. Debouvand [ไอริส เอ. เดโบแวนด์]
บ้าน / ชั้นปี: เรเวนคลอ ปี 5
เพศ : หญิง

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Coconut Z. Debouvand [โคโคนัท ซี. เดโบแวนด์]
บ้าน / ชั้นปี : ฮัฟเฟิลพัฟ ปี 7
เพศ : หญิง

ลิงค์เอนทรี่ : http://wazabi34.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#154 By ☼ wazabi34 ☼ ♫Ž ♥ on 2013-05-31 23:29

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Mycroft Sutton
ชื่อสะกดภาษาไทย ไมครอฟ ซัตตัน
ชั้นปี 6 บ้าน เรเวนคลอ
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Evangeline Scott
ชื่อสะกดภาษาไทย อีวานเจลีน สก๊อต
ชั้นปี 5 บ้าน กริฟฟินดอร์
ลิงค์เอนทรี่ http://a-funny-.exteen.com/20130531/ehw-character-cards

#153 By Mr.Gappae on 2013-05-31 23:29

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Mycroft Sutton
ชื่อสะกดภาษาไทย ไมครอฟ ซัตตัน
ชั้นปี 6 บ้าน เรเวนคลอ
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Evangeline Scott
ชื่อสะกดภาษาไทย อีวานเจลีน สก๊อต
ชั้นปี 5 บ้าน กริฟฟินดอร์
ลิงค์เอนทรี่ http://a-funny-.exteen.com/20130531/ehw-character-cards

#152 By Mr.Gappae on 2013-05-31 23:28

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Mycroft Sutton
ชื่อสะกดภาษาไทย ไมครอฟ ซัตตัน
ชั้นปี 6 บ้าน เรเวนคลอ
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Evangeline Scott
ชื่อสะกดภาษาไทย อีวานเจลีน สก๊อต
ชั้นปี 6 บ้าน กริฟฟินดอร์
ลิงค์เอนทรี่ http://a-funny-.exteen.com/20130531/ehw-character-cards

#151 By Mr.Gappae on 2013-05-31 23:28

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : เอตัวลล์ กีกี้ เฟลอ โด รอง เช่
ชื่อสะกดภาษาไทย : Étoile "Kiki " Fleur d'oranger
บ้าน/ชั้นปี : โบซ์บาตง ปี 4
ลิงค์เอนทรี่ : http://mikan.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#150 By mikan on 2013-05-31 23:28

ชื่อภาษาอังกฤษ Payak Akkeesilp [พยัคฆ์ อัคคีศิลป์]
บ้าน/ชั้นปี ฮัฟเฟิลพัฟ ปี 3 
ลิงค์เอนทรี่ http://donutnuttaput.exteen.com/20130531/ehw-character-card 
//ขอโทษที่เลทสุด ๆ นะครับ ;v; //กราบ

#149 By Black_Hare on 2013-05-31 23:24

ชื่อภาษาอังกฤษ Benjamin Elixel Noxious
ชื่อภาษาไทย เบนจามิน อิริคเซล น็อคซิอัส
ชั้นปี 4 
ลิงค์เอนทรี่ http://bahiruman.exteen.com/20130531/ehw-benjamin-card

#148 By ลอดโต๊ะ on 2013-05-31 23:21

ชื่อภาษาอังกฤษ : Arthur D. Rosel [อาเธอร์ ดี โรเซล]
ชั้นปี 6 บ้าน กริฟฟินดอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Amelia D. Rosel [อมีเลีย ดี โรเซล]
ชั้นปี 4 บ้าน สลิธีริน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Emily Hide [เอมิลี่ ไฮด์]
ชั้นปี 1 บ้าน ฮัฟเฟิลพัฟ

ลิงค์เอนทรี่ : <a>http://le-annovel.exteen.com/20130531/ehw-character-cards</a>

รบกวนด้วยค่า

#147 By hanna on 2013-05-31 23:15

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษJasper Duboi Lanonche
ชื่อสะกดภาษาไทย แจสเปอร์ ดูบัว ลานงเช่ 
ชั้นปี 6 บ้าน สลิธีริน
ลิงค์เอนทรี่ http://hilarious-ac.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#146 By H i L a™ on 2013-05-31 23:14

ชื่อภาษาอังกฤษ : Canady Stanley [แคเนดี้ สแตนเลย์]
บ้าน/ชั้นปี : กริฟฟินดอร์ ปี5
เพศ : หญิง
ลิงค์เอนทรีย์ : http://w-killer.exteen.com/20130531/ehw-character-card-1

#145 By wildkiller on 2013-05-31 23:05

ชื่อภาษาอังกฤษ : Arvid C. Vanderlight [เออร์วิด ซี. แวนเดอร์ไลท์]
บ้าน/ชั้นปี : สลิธิรีน/ปี5
เพศ : ชาย
ลิ้งค์เอ็นทรี่ : http://zombieslime.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#144 By zombieslime♦ on 2013-05-31 22:52