[EHW] เอนทรี่ส่ง Character Cards

posted on 29 Mar 2013 18:09 by eh-ehw in Event
 
 

 
 
 
หลังจากอัพเอนทรี่แล้ว กรุณากรอกรูปแบบดังต่อไปนี้ลงในเอนทรี่
 
 
 
โดยใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้ ลงในช่องคอมเมนต์
 
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ_______________
ชื่อสะกดภาษาไทย ________________
ชั้นปี _________ บ้าน ______________
ลิงค์เอนทรี่ ______________________
 
 
ตัวอย่างการกรอกที่ถูกต้อง
 
 
 
 
 
หลังจากส่งแล้วสต๊าฟจะทำการนำไฟล์ภาพการ์ดที่ถูกต้องไปจัดเรียงใน program flash
ออกมาในลักษณะหนังสือ e-magazine ค่ะ สามารถคลิกดูภาพได้ที่ไอคอนด้านล่าง
เปิดดูได้จากคอมพิวเตอร์หรือ tablet ที่รองรับ flash player เท่านั้นค่ะ 
 
 
 
 
การอัพเดทอาจจะล่าช้า แต่จะพยายามไม่เกิน 1 อาทิตย์หลังจากที่ท่านอัพเอนทรี่ส่งนะคะ ^ ^
 
 
 
EHWcard
ชื่ออังกฤษ : Ignyl Mcfazius [อิกนีล แม็คฟาเซียส]
เดิร์มสแตง ปี 6 
ลิ้งค์เอนทรี่ : http://yworld.exteen.com/20130601/ehw-character-card  
ผิดตรงไหนขอโทษนะค๊าา
ชื่อภาษาอังกฤษ: Tyler Schneider [ ไทเลอร์ ชไนเดอร์ ]
บ้าน/ชั้นปี : เรเวนคลอ ปี7
เพศ: ชาย
ลิงค์เอนทรี่: http://somz.exteen.com/20130601/ehw-character-card 
ขอบคุณค่ะ 

#166 By OranGe on 2013-06-01 19:06

ชื่อ : Duzt  Drecho [ดัทซ์  เดรโช]
ชั้นปี/บ้าน : 1 / เรเวนคลอ
ชื่อ : Mrush  Abman  [มรัช  แอปแม่น]
ชั้นปี/บ้าน : 3 / ฮัฟเฟิลพัฟ
ชื่อ : Charl Abman [ชาลล์  แอปแม่น]
ชั้นปี/บ้าน : 6 / สลิธีรีน
ลิงค์เอนทรี่  http://kancanit.exteen.com/20130531/ehw (สามคน)

#165 By TUSTLE on 2013-06-01 00:04

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ: Night Sofelonell
ชื่อสะกดภาษาไทย: ไนท์ โซเฟโลเนล
ชั้นปี: 5   บ้าน: กริฟฟินดอร์
ลิงค์เอนทรี่: http://majinee-magic.exteen.com/20130531/ehw-character-cards

#164 By majinee_magic on 2013-06-01 00:01

ชื่อภาษาอังกฤษ: Xion Michaleos [ ไซออน มิคาเลออส]
ชั้นปีที่ 6 บ้านสลิธีริน
เพศ ชาย 
http://-prair-.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#163 By EPRAIR:D on 2013-05-31 23:58

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Prof. Benjamin Swan

ชื่อสะกดภาษาไทย : ศจ. เบนจามิน สวอน

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Magaret Connery

ชื่อสะกดภาษาไทย : มากาเร็ต คอนเนอรี่

ชั้นปี : 4

บ้าน : กริฟฟินดอร์
http://dookdooy.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#162 By ดุกดุ๋ย on 2013-05-31 23:58

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Shucreamu Snowcreme
ชื่อสะกดภาษาไทย : ชูครีมมุ สโนว์ครีเมะ
กริฟฟินดอร์ ปี 7 

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Ponderinn Snowcreme 
ชื่อสะกดภาษาไทย : พอนเดริน สโนว์ครีเมะ
ฮัฟเฟิลพัฟ ปี 6
ลิงก์เอนทรี่(ทั้งสองตัวละคร)
http://kyoblackharu.exteen.com/20130531/ehw

#161 By KyoBlack_Haru on 2013-05-31 23:58

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Robin Brown
ชื่อสะกดภาษาไทย : โรบิน บราวน์
ชั้นปี : 5
บ้าน : ฮัฟเฟิลพัฟ
ลิงค์เอนทรี่ :
http://kim57n.exteen.com/20130531/ehw-character-photo-album

#160 By k n o c t u a on 2013-05-31 23:48

ชื่อภาษาอังกฤษ: Ethan Xandriana [อีธาน ซานเดรียน่า] 
ฮัฟเฟิลพัฟ ปี 2 เพศชาย
-------------------------------------------------------
ชื่อภาษาอังกฤษ: Phiros Phyxe [ฟีรอส ฟิกซ์]
เรเวนคลอ ปี 6 เพศชาย
ลิงก์เอ็นทรี่: http://kan-tree.exteen.com/20130531/ehw-character-cards

#159 By Kalf-kun on 2013-05-31 23:46

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Haniel Welsh
ชื่อสะกดภาษาไทย : ฮานิเอล เวลช์
ชั้นปี 7
บ้าน สลิธีริน
ลิงค์เอนทรี่ http://hanasuki.exteen.com/20130531/ehw

#158 By Lord Hanan on 2013-05-31 23:43

ชื่อภาษาอังกฤษ : Linda de saint denis [ลินดา เดอ แซงเดอนี]
บ้าน/ชั้นปี : สลิธีริน ปี2
เพศ : หญิง
ลิ้งค์เอนทรี่ : http://mayday-dream.exteen.com/20130531/ehw-card

#157 By MayDay on 2013-05-31 23:42

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Kainon Wellinus
ชื่อสะกดภาษาไทย : ไคน่อน เวลลินัส
สลิธีริน ปี5
เพศ ชาย
 http://mintnatt.exteen.com/20130531/ehw-4

#156 By Mable on 2013-05-31 23:41

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ William Donkerlanien
ชื่อสะกดภาษาไทย วิลเลียม ดองเคอเลเนียน

ชั้นปี 7
บ้าน สลิธิริน
ลิ้งค์ : http://tik-tak-toll.exteen.com/20130531/ehw-character-cards 
ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆครับ big smile

#155 By *แปะโป้ง* on 2013-05-31 23:34

ชื่อภาษาอังกฤษ : Meteore cruise [เมเทโอเล ครูเซ่]
โรงเรียน / ชั้นปี : โบซ์บาตง ชั้นปีที่ 7
เพศ : ชาย

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ: Veneszar G. Brower [เวเนสซาร์ จี. บราวเออร์]
บ้าน / ชั้นปี: เรเวนคลอ ปี 7
เพศ : หญิง

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ: Iris A. Debouvand [ไอริส เอ. เดโบแวนด์]
บ้าน / ชั้นปี: เรเวนคลอ ปี 5
เพศ : หญิง

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Coconut Z. Debouvand [โคโคนัท ซี. เดโบแวนด์]
บ้าน / ชั้นปี : ฮัฟเฟิลพัฟ ปี 7
เพศ : หญิง

ลิงค์เอนทรี่ : http://wazabi34.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#154 By ☼ wazabi34 ☼ ♫Ž ♥ on 2013-05-31 23:29

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Mycroft Sutton
ชื่อสะกดภาษาไทย ไมครอฟ ซัตตัน
ชั้นปี 6 บ้าน เรเวนคลอ
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Evangeline Scott
ชื่อสะกดภาษาไทย อีวานเจลีน สก๊อต
ชั้นปี 5 บ้าน กริฟฟินดอร์
ลิงค์เอนทรี่ http://a-funny-.exteen.com/20130531/ehw-character-cards

#153 By Mr.Gappae on 2013-05-31 23:29

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Mycroft Sutton
ชื่อสะกดภาษาไทย ไมครอฟ ซัตตัน
ชั้นปี 6 บ้าน เรเวนคลอ
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Evangeline Scott
ชื่อสะกดภาษาไทย อีวานเจลีน สก๊อต
ชั้นปี 5 บ้าน กริฟฟินดอร์
ลิงค์เอนทรี่ http://a-funny-.exteen.com/20130531/ehw-character-cards

#152 By Mr.Gappae on 2013-05-31 23:28

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Mycroft Sutton
ชื่อสะกดภาษาไทย ไมครอฟ ซัตตัน
ชั้นปี 6 บ้าน เรเวนคลอ
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Evangeline Scott
ชื่อสะกดภาษาไทย อีวานเจลีน สก๊อต
ชั้นปี 6 บ้าน กริฟฟินดอร์
ลิงค์เอนทรี่ http://a-funny-.exteen.com/20130531/ehw-character-cards

#151 By Mr.Gappae on 2013-05-31 23:28

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : เอตัวลล์ กีกี้ เฟลอ โด รอง เช่
ชื่อสะกดภาษาไทย : Étoile "Kiki " Fleur d'oranger
บ้าน/ชั้นปี : โบซ์บาตง ปี 4
ลิงค์เอนทรี่ : http://mikan.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#150 By mikan on 2013-05-31 23:28

ชื่อภาษาอังกฤษ Payak Akkeesilp [พยัคฆ์ อัคคีศิลป์]
บ้าน/ชั้นปี ฮัฟเฟิลพัฟ ปี 3 
ลิงค์เอนทรี่ http://donutnuttaput.exteen.com/20130531/ehw-character-card 
//ขอโทษที่เลทสุด ๆ นะครับ ;v; //กราบ

#149 By Black_Hare on 2013-05-31 23:24

ชื่อภาษาอังกฤษ Benjamin Elixel Noxious
ชื่อภาษาไทย เบนจามิน อิริคเซล น็อคซิอัส
ชั้นปี 4 
ลิงค์เอนทรี่ http://bahiruman.exteen.com/20130531/ehw-benjamin-card

#148 By ลอดโต๊ะ on 2013-05-31 23:21

ชื่อภาษาอังกฤษ : Arthur D. Rosel [อาเธอร์ ดี โรเซล]
ชั้นปี 6 บ้าน กริฟฟินดอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Amelia D. Rosel [อมีเลีย ดี โรเซล]
ชั้นปี 4 บ้าน สลิธีริน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Emily Hide [เอมิลี่ ไฮด์]
ชั้นปี 1 บ้าน ฮัฟเฟิลพัฟ

ลิงค์เอนทรี่ : <a>http://le-annovel.exteen.com/20130531/ehw-character-cards</a>

รบกวนด้วยค่า

#147 By hanna on 2013-05-31 23:15

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษJasper Duboi Lanonche
ชื่อสะกดภาษาไทย แจสเปอร์ ดูบัว ลานงเช่ 
ชั้นปี 6 บ้าน สลิธีริน
ลิงค์เอนทรี่ http://hilarious-ac.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#146 By H i L a™ on 2013-05-31 23:14

ชื่อภาษาอังกฤษ : Canady Stanley [แคเนดี้ สแตนเลย์]
บ้าน/ชั้นปี : กริฟฟินดอร์ ปี5
เพศ : หญิง
ลิงค์เอนทรีย์ : http://w-killer.exteen.com/20130531/ehw-character-card-1

#145 By wildkiller on 2013-05-31 23:05

ชื่อภาษาอังกฤษ : Arvid C. Vanderlight [เออร์วิด ซี. แวนเดอร์ไลท์]
บ้าน/ชั้นปี : สลิธิรีน/ปี5
เพศ : ชาย
ลิ้งค์เอ็นทรี่ : http://zombieslime.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#144 By zombieslime♦ on 2013-05-31 22:52

ชื่อภาษาอังกฤษ : Davios Rutherford [ดาวิออส รูเธอร์ฟอร์ด]
บ้าน/ชั้นปี : กริฟฟินดอร์ ปี5
เพศ : ชาย
ลิงค์เอนทรี่ : http://daodavi.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#143 By [Davi] on 2013-05-31 22:47

ชื่อภาษาอังกฤษ: Killer Rufius [คิลเลอร์ รูฟิอัส] ปี 5 บ้านกริฟฟินดอร์ (ช)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Munticha Siriwiraiwat [มัณทิชา ศิริวิไลวัฒน์] ปี 5 กริฟฟินดอร์ (ญ)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Sagoonhayra Stainless [สกุณเหรา สแตนเลค] ปี 7 กริฟฟินดอร์ (ญ)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Derek Rufius [เดเรค รูฟิอัส] ปี 7 บ้านสลิธีรีน (ช)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Jin Robert [จิน โรเบิร์ก] ปี 4 บ้านเรเวนคลอ (ช)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Menyuu S. [เมนยู เอส] ปี 2 บ้านฮัฟเฟิลพัฟ (ช)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Oryono Akito [โอเรียวโนะ อากิโตะ] ปี 3 โรงเรียนมาโฮโทโคโระ (ช)
ลิงค์เอนทรี่ http://the-kikii.exteen.com/20130531/ehw
(เยอะหน่อยแฮะๆ ขอบคุณค่า XD)

#142 By mr.kikii on 2013-05-31 22:46

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Chris Buffett
ชื่อสะกดภาษาไทย : คริส บัฟเฟตต์
ชั้นปี : 5
 บ้าน : เรเวนคลอ 
 ลิงค์เอนทรี่ http://dookdooy.exteen.com/20130531/ehw-character-card 

วิ่งสี่คูณร้อยมาส่งละก๊าบบบบบบบบบบบบบ แง้ \TwT/

#141 By ดุกดุ๋ย on 2013-05-31 22:44

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ: Ferdinand Fox [เฟอร์ดินานด์ ฟอกซ์]
ชั้นปี: 6
บ้าน: สลิธีริน
ลิงค์เอนทรี่: http://ferdy-fox.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#140 By FerdyFox on 2013-05-31 22:38

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Auroro Hawkeyes
ชื่อสะกดภาษาไทย ออโรโร่ ฮอว์กอายส์
ชั้นปี 6
ลิงค์เอนทรี่ http://randomboy.exteen.com/20130531/ehw

#139 By Rand Kung on 2013-05-31 22:34

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ - Arnev Mills 
ชื่อสะกดภาษาไทย - อาเนฟ มิลส์

ชั้นปี / บ้าน - ศจ.วิชามักเกิ้ลศึกษา / ศจ.ประจำบ้านเรเวนคลอ

ลิงค์เอนทรี่ - http://naga-eh.exteen.com/20130531/ehw-character-cards

#138 By Naga@EH on 2013-05-31 22:31

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Spessatite Emerald
ชื่อสะกดภาษาไทย สเปซซาทีน เอเมอรัลด์
ชั้นปี  6 บ้าน ฮัพเฟิลพัฟ  
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Karetyst Zircon
ชื่อสะกดภาษาไทย คาเรทิสต์ เซอร์คอน
ชั้นปี 5 บ้าน เรเวนคลอ 
ลิงค์เอนทรี่( 2ตัวละคร)
http://shi-an.exteen.com/20130531/ehw-character-card-2

#137 By Shi-an on 2013-05-31 22:25

ชื่อ : David Drawn [เดวิด ดอว์น]
บ้าน/ชั้นปี: สลิธีริน ปี 3
เพศ : หญิง
ลิงค์เอนทรี่ http://demi-dream.exteen.com/20130326/ehw 
ชื่อ : Forceful Drawn [ฟอร์ซฟูล ดอว์น]
บ้าน/ชั้นปี : ฮัฟเฟิลพัพ ปี 5 
ลิงค์เอนทรี่ http://demi-dream.exteen.com/20130326/ehw 
ตัวการ์ดอยู่ท้ายๆเอนทรี่นะคะ /___\

#136 By Demi_Dream on 2013-05-31 22:20

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Sora Masayuki     ชื่อสะกดภาษาไทย โซระ มาซายูกิ   เพศ ชาย
ชั้นปี 4          บ้าน มาโฮโทโคโระ
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Vincent Beaufort  ชื่อสะกดภาษาไทย วินเซนต์ โบฟอร์ท เพศ ชาย
ชั้นปี  6         บ้าน  สลิธีริน
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Hayra Hamoyer   
ชื่อสะกดภาษาไทย เฮร่า  ฮาโมเยอร์  เพศ หญิง
ชั้นปี  6         บ้าน สลิธีริน
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Triala Beaufort       ชื่อสะกดภาษาไทย ทริเอล่า โบฟอร์ท  เพศ หญิง
ชั้นปี  7          บ้าน เรเวนคลอ
http://othila131.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#135 By othila on 2013-05-31 22:10

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Kol cross
ชื่อสะกดภาษาไทย โคล่ ครอส
ชั้นปี 7 บ้าน กริฟฟินดอร์
ลิงค์เอนทรี่ http://nihao-karii.exteen.com/20130531/ehw-card-guys
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Zarafran swalot
ชื่อสะกดภาษาไทย ซาราฟราน สแวลอท
ชั้นปี 5 บ้าน สลิธธีริน
ลิงค์เอนทรี่ http://nihao-karii.exteen.com/20130531/ehw-card-guys
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Kerry P. Walson
ชื่อสะกดภาษาไทย เคอร์รี่ พี วอลสัน
ชั้นปี 3 บ้าน ฮัพเฟิลพัพ
ลิงค์เอนทรี่ http://nihao-karii.exteen.com/20130531/ehw-card-guys
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Dio Thatcher
ชื่อสะกดภาษาไทย ดิโอ้ แดชเชอร์
ชั้นปี 3 บ้าน เรเวนคลอ
ลิงค์เอนทรี่ http://nihao-karii.exteen.com/20130531/ehw-card-guys
//วิ่งควาย ;7;

#134 By Kari. on 2013-05-31 21:59

ชื่อ : Michelle Mavis [มิเชล มาวิส]
บ้าน/ชั้นปี : กริฟฟินดอร์ ปี7
เพศ : ชาย
ชื่อ : Ellen Mavis [เอลเลน มาวิส]
บ้าน/ชั้นปี : เรเวนคลอ ปี5
เพศ : หญิง
ลิ้งค์เอนทรี่[สองตัวละคร] : http://chibayumi.exteen.com/20130531/ehw

#133 By チバ•ユミ on 2013-05-31 21:56

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Nightless Moon
ชื่อสะกดภาษาไทย ไนท์เลส มูน
ชั้นปี 6 บ้าน สลิธีริน
ลิงค์เอนทรี่ http://senkou.exteen.com/20130516/ehw-character-card

#132 By senkou on 2013-05-31 21:36

ชื่อภาษาอังกฤษ : Dagobert A. Vogelsang [ดาโกแบรต์ เอ. โฟเกลซาง]
บ้าน/ชั้นปี : เรเวนคลอ ปี 4
เพศ : ชาย
ลิงค์เอนทรี่ : http://boch-the-frog.exteen.com/20130531/ehw-character-cards

รบกวนด้วยนะคะ cry

#131 By BOch on 2013-05-31 21:29

ชื่อภาษาอังกฤษ : Rawdelex Spectrum [รอว์เดอเล็กซ์ สเป็กทรั่ม] 
บ้าน/ชั้นปี : สลิธีริน ปี2
เพศ : หญิง
ลิ้งค์เอนทรี่ : http://ryolenlo-kun.exteen.com/20130531/ehw-character-card

ชื่อภาษาอังกฤษ : Cotto A. Standard [ค็อตโต้ เอ. แสตนด์ดาร์ด]
บ้าน/ชั้นปี : สลิธีริน ปี5 
เพศ : ชาย
ลิ้งค์เอนทรี่ : http://ryolenlo-kun.exteen.com/20130531/ehw-character-card

ชื่อภาษาอังกฤษ : Peter A. Standard [ปีเตอร์ เอ. แสตนด์ดาร์ด]
บ้าน/ชั้นปี : เรเวนคลอ ปี 7
เพศ : ชาย
ลิ้งค์เอนทรี่ : http://ryolenlo-kun.exteen.com/20130531/ehw-character-card

ชื่อภาษาอังกฤษ : Remove Paladin [รีมูฟ พาลาดิน]
บ้าน/ชั้นปี : กริฟฟินดอร์ ปี 5
เพศ : ชาย
ลิ้งค์เอนทรี่ : http://ryolenlo-kun.exteen.com/20130531/ehw-character-card

ชื่อภาษาอังกฤษ : Jack Megaton [แจ็ค เมกะตอน]
บ้าน/ชั้นปี : กริฟฟินดอร์ ปี 6
เพศ : ชาย
ลิ้งค์เอนทรี่ : http://ryolenlo-kun.exteen.com/20130531/ehw-character-card

ขอบคุณสำหรับกิจกรรมคร๊าบ ฟฟฟ

#130 By RyoLenLo-kun on 2013-05-31 21:17

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ: Macaron De Noel
ชื่อสะกดภาษาไทย: มากาคง เดอ โนแอล
ชั้นปี : 6
บ้าน : ฮัฟเฟิลพัฟ
ลิงค์เอนทรี่ : http://prema-ja.exteen.com/20130531/ehw 

ขอบคุณค่า

#129 By prema-ja on 2013-05-31 21:12

#127ลิ้งค์เอนทรี่เดยวกัทั้งหมดนะครับ

#128 By *แปะโป้ง* on 2013-05-31 21:08

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Mattanies Hatterdam
ชื่อสะกดภาษาไทย แมตทาเนียส แฮตเตอร์ดรัม
ชั้นปี 1
บ้าน กริฟฟินดอร์
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Arina Strim 
ชื่อสะกดภาษาไทย อาริน่า สตริม
ชั้นปี 3
บ้าน เรเวนคลอ
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Noname
ชื่อสะกดภาษาไทย โนเนม 
ชั้นปี 6
บ้าน เดิร์มสแตรง
http://tik-tak-toll.exteen.com/20130531/ehw-character-cards

#127 By *แปะโป้ง* on 2013-05-31 21:08

ชื่ออังกฤษ Leo Lawson (เลโอ ลอวสัน)
เรเวนคลอ ปี7
เพศชาย 
**
ชื่ออังกฤษ Frida Stein (ฟรีด้า ชไตน์)
สลิธีริน ปี5
เพศหญิง
**
ชื่ออังกฤษ Ariadne McQuienie (อาเรียดเน่ แมคควีนี่)
กริฟฟินดอร์ ปี5
เพศหญิง
**
ชื่ออังกฤษ Dante Stein (ดันเต้ ชไตน์)
อัฟเฟิลพัฟ ปี3
เพศชาย

ทั้ง4คนลิ้งเดียวกันค่ะ http://flocon-commu.exteen.com/20130531/ehw-character-cards

#126 By flocon-commu on 2013-05-31 21:06

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Victor Rawalle
ชื่อสะกดภาษาไทย : วิคเตอร์ ราเวล
ชั้นปี : 6
บ้าน : สลิธีริน
ลิงค์เอนทรี่ : http://chaxziigray.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#125 By Chaxziigray on 2013-05-31 21:00

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ: Prof. Verosugar M.R Nightwalker 
ชื่อสะกดภาษาไทย: ศ.จ. เวอร์โรชูก้าร์ เอ็ม อาร์ ไนท์วอร์คเกอร์
บ้าน : ศจ. บ้านกริฟฟินดอร์ 
ลิงค์เอนทรี่: http://crazyotaku13.exteen.com/20130531/ehw-character-card
;;u;; ขอบคุณมากค่า!!

#124 By Palazzo G.N.O on 2013-05-31 20:57

ส่งการ์ดค่ะ
ทั้งหมด 7 คนค่ะ!!
//นอนตาย..

ชื่อภาษาอังกฤษ : Nektaras  Tivenoris [เนคทารัส  ทิเวโนริส]
บ้าน/ชั้นปี : กริฟฟินดอร์ ปี2
เพศ : ชาย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Potria  Tivenoris [พอเทรีย  ทิเวโนริส]
บ้าน/ชั้นปี : เรเวนคลอ ปี6
เพศ : หญิง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Semul  Akiania [เซมุล  อาคิเอเนีย]
บ้าน/ชั้นปี : ฮัฟเฟิลพัฟ ปี3
เพศ : ชาย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Alberto  Trophy [อัลเบอร์โต้  ทรอฟี่]
บ้าน/ชั้นปี : สลิธีริน ปี4
เพศ : ชาย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Oborious Trophy [โอโบริอัส  ทรอฟี่]
บ้าน/ชั้นปี : สลิธีริน ปี6
เพศ : ชาย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Array  Flutless [อาเรย์  ฟลุตเลส]
บ้าน/ชั้นปี : เดิร์มสแตรงก์ ปี5
เพศ : ชาย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Fridellia  Guardiaty [ฟริเดลเลีย  การ์ดิอาตี้]
บ้าน/ชั้นปี : โบซ์บงตง ปี6
เพศ : หญิง
ลิ้งค์เอนทรี่ตัวละครทั้งหมด : http://minayo.exteen.com/20130531/ehw-my-7-character-cards
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Rave Linkendln Randon
ชื่อสะกดภาษาไทย : เรฟ ลินเคนด์ แรนดอน
บ้าน/ชั้นปี : ฮัฟเฟิลพัฟ ปี 1
ลิงค์เอนทรี่ : http://opormore.exteen.com/20130430/ehw-wand-event-character-card-event

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Emile Rudolf Mitterrand
ชื่อสะกดภาษาไทย : เอมีล รูดอล์ฟ มิตแตร์รองด์
บ้าน/ชั้นปี : โบซ์บาตง ปี 4
ลิงค์เอนทรี่ : http://opormore.exteen.com/20130430/ehw-wand-event-character-card-event

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ : Cynthia Nyx Ulbrecht
ชื่อสะกดภาษาไทย : ซินเธียร์ นิกซ์ อัลเบร็คท์
บ้าน/ชั้นปี : เดิร์มสแตรง ปี 5
ลิงค์เอนทรี่ : http://opormore.exteen.com/20130430/ehw-wand-event-character-card-event
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ
: Shareef Humfrey
ชื่อสะกดภาษาไทย : ชารีฟ ฮัมเฟรย์
บ้าน/ชั้นปี : เดิร์มสแตรง ปี 7
ลิงค์เอนทรี่ : <a>http://opormore.exteen.com/20130430/ehw-wand-event-character-card-event</a>

ส่งแล้วนะคะสต๊าฟที่รัก! >3<,,

#122 By ♥opormore♥ on 2013-05-31 20:18

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Steven Thackerae
ชื่อสะกดภาษาไทย สตีเว่น แธคเคอเรย์
ชั้นปี 7 บ้าน สลิธีริน
ลิงค์เอนทรี่ http://bloodcamelia.exteen.com/20130531/ehw-character-cards
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ Charlotte Thackerae
ชื่อสะกดภาษาไทย ชาร์ล็อต แธคเคอเรย์
ชั้นปี 3 บ้าน เรเวนคลอ
ลิงค์เอนทรี่ http://bloodcamelia.exteen.com/20130531/ehw-character-cards
/มาแบบเฉียดฉิวว

#121 By ธฟะฟพธฟพนห on 2013-05-31 20:11

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ: Grazel Ludvic [กราเซล ลุดวิค]
ชั้นปีที่ 6 บ้านกริฟฟินดอร์
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ: Alicia Nelly [อลิเซีย เนลลี่]
ชั้นปีที่ 4 บ้านสลิธีริน
ลิงค์เอนทรี่ (สองตัวละคร)
http://inkow1234.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#120 By jyammii on 2013-05-31 19:43

ชื่อภาษาอังกฤษ : lennie owly [เลนนี่ โอลลี่]
บ้าน/ชั้นปี : สลิธีริน ปี6
เพศ : ชาย
ลิ้งค์เอนทรี่ : http://mijajure.exteen.com/20130531/ehw-character-cards

#119 By [-:-Mistering-:-] on 2013-05-31 19:07

ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ: Reno Vagus
ชื่อสะกดภาษาไทย: เรโน่ วากัส
ชั้นปี 6
บ้าน สลิธิริน
ลิงค์เอนทรี่  
http://varitasap.exteen.com/20130531/ehw-character-card

#118 By nebe on 2013-05-31 19:05