จากนี้ไป คอมมู Exteen Hogwarts (EHW) จะย้ายไปที่

https://exteenhogwarts.wordpress.com/

แทนค่ะ โดยยังคงใช้ชื่อคอมมูเหมือนเดิม

 


และเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ขอให้ผู้เล่นทำการคัดลอกข้อมูลประวัติตัวละครที่มีอยู่ แล้วอัพเอนทรีใน wordpress
จากนั้นมากรอกใน

https://docs.google.com/forms/d/1zCqTZ8w78PwG7bkLZ1ApqgL7rG75Qa6I5phmpkvEmdc/viewform


เพื่อเป็นฐานข้อมูลใหม่ของคอมมูด้วยค่ะ

 

ขอบคุณ exteen ที่เป็นจุดกำเนิดของคอมมูนิตี้นี้มา ณ ที่นี้ค่ะ

 

Comment

Comment:

Tweet